Omkretsen av en triangel

Omkrets = a + b + c

AB = a
BC = b
CA = c

Exempel

ABC är en triangel med a = 4 cm, b = 3 cm och c = 2 cm
Omkretsen av en triangel ABC = a + b + c = 4 + 3 + 2 = 9 cm

Beräkna omkretsen av en triangel

Sida a = AB
Sida b = BC
Sida c = CA
Omkretsen av triangeln

Definition av en triangel

En triangel är en polygon med tre sidor. Det är en sluten figur med tre sidor.
En triangel är en tresidig polygon som består av tre kanter och tre hörn.

För att beräkna omkretsen av en triangel, lägg till längden på dess sidor.
Omkretsen av en triangel kan beräknas genom att addera längden på alla sidor.

Summan av alla inre vinklar i en triangel är alltid lika med 180°.
En triangel har tre sidor, tre vinklar och tre hörn.
Summan av två sidor i en triangel är alltid större än den andra sidan.

En likbent triangel

En likbent triangel är en triangel med två sidor av samma längd.
Om en triangel är likbent är dess två vinklar vid basen lika.
Om en triangel har två lika vinklar är den likbent.

En liksidig triangel

I en liksidig triangel är alla tre vinklarna lika och mäter 60°.
En liksidig triangel är en triangel vars alla tre sidor har samma längd.

En rätvinklig triangel

En rät triangel är en triangel där en vinkel är en rät vinkel (90°).
En rätvinklig triangel är en triangel med två vinkelräta sidor.

Egenskaper för en triangel

En triangel har tre sidor och tre vinklar.
Summan av vinklarna (inre vinklar) i en triangel är alltid 180 grader.
Summan av längden av två sidor i en triangel är större än längden på den tredje sidan.
Summan av alla yttre vinklar i en triangel är lika med 360°.

För att gå vidare

Omkretsen av en triangel är summan av längden på dess tre sidor.