Konvertera km till miles


Avstånd (i km):
Avstånd (i miles):

Kalkylatorn låter dig konvertera kilometer till miles.

Utför den omvända beräkningen: konvertera miles till kilometer

1 km = 0.62137 miles (ungefär lika med)
1 mile = 1.60934 km (ungefär lika med)

Exempel

Vi ska omvandla ett avstånd d från 50 km till miles.
Avstånd d = 50 km
1 km = 0,62137 miles
d = 50 km = 50 x 0,62137 = 31,07 mi

Kilometer till miles-diagram

Konvertera km till miles :

1 km = 0,62 mi
10 km = 6,21 mi
20 km = 12,43 mi
30 km = 18,64 mi
40 km = 24,85 mi
50 km = 31,07 mi
60 km = 37,28 mi
70 km = 43,5 mi
80 km = 49,71 mi
90 km = 55,92 mi
100 km = 62,14 mi

Symbolen för "mil" är "mi".
Mile är en längdenhet.

Kilometer

1 km = 1 000 m

Kilometer (km) är en längdenhet lika med 1 000 meter (m).
1 kilometer är lika med 1000 meter: 1 km = 1000 m.

Vad är en kilometer?

En kilometer är en längdenhet, lika med tusen meter. Kilometer används för att mäta långa avstånd.
1 kilometer är lika med 100 000 centimeter: 1 km = 100 000 cm.

För att gå vidare

Kilometer och miles är båda enheter för avstånd. När vi behöver ta oss från en plats till en annan mäter vi ofta avståndet med hjälp av kilometer. Den amerikanska stavningen är kilometer. Den brittiska stavningen är kilometer. Pluralisformen av kilometer är kilometer.

SI-enheten (International System of Units) för avstånd är meter (m). Långa avstånd kan mätas i kilometer (km). De vanligaste avståndsenheterna är kilometer, meter, centimeter och millimeter i det metriska mätsystemet. Mätaren är standardmåttet för avstånd i metriska enheter.

km är en skriftlig förkortning för kilometer. mi är en skriven förkortning för mile.