Konvertera knop till km/h


Hastighet (i knop):
Hastighet (i km/h):

Med miniräknaren kan du konvertera knop (eller nautiska mil) till km/h.

Gör den omvända beräkningen: konvertera km/h till knop

1 km/h = 0.539957 knop (ungefär lika med)
1 knop = 1.852 km/h

Exempel

Vi ska konvertera en hastighet på 20 knop i km/h.
Fart = 20 knop
1 knop = 1,852 km/h
Hastighet = 20 knop = 20 x 1,852 = 37,04 km/h

Knut till km/h-diagram

Konvertera knop till km/h:

1 knop = 1,852 km/h
10 knop = 18,52 km/h
20 knop = 37,04 km/h
30 knop = 55,56 km/h
40 knop = 74,08 km/h
50 knop = 92,6 km/h
60 knop = 111,12 km/h
70 knop = 129,64 km/h
80 knop = 148,16 km/h
90 knop = 166,68 km/h
100 knop = 185,2 km/h

Knuten är måttenheten för båtens hastighet.
Knutar motsvarar hastigheten på flygplan och båtar.
1 knop = 1 sjömil per timme = 6076 fot per timme
1 mph = 1 mile per timme = 5280 fot per timme

En knop motsvarar en sjömil per timme. Nautiska mil används för att mäta sträckan tillryggalagd genom vattnet. Knutar används för att mäta hastighet.
En knut är en hastighetsenhet som knyter an direkt till det globala koordinatsystemet för latitud och longitud. Avstånd mäts vanligtvis i nautiska mil till havs.

En nautisk mil, en måttenhet definierad som 1,852 kilometer, är baserad på jordens omkrets och är lika med en minuts latitud. En sjömil skiljer sig från en mil på land. En knut är en sjömil per timme, inte en sjömil i avstånd. Knuten är, i navigering, måttet på fart till sjöss och är lika med en sjömil per timme.

Knut

Knuten är en hastighetsenhet lika med en sjömil per timme. Knutar används för att mäta hastighet. Knuten är måttenheten för båtens hastighet och planhastigheten. Knuten används inom både marin- och flygindustri som ett mått på hastighet. Flygplan och båtar beräknar fart i knop, en knop är lika med en sjömil per timme. En nautisk mil är en sextiondel (1/60) av en latitud. Det varierar från 6046 fot vid ekvatorn till 6092 fot på en latitud av 60°. Avståndet mellan longitudgrader är cirka 60 nautiska mil vid ekvatorn.

Den huvudsakliga latitudlinjen är ekvatorn, som löper runt jordens mitt och tilldelas ett värde på 0 grader. En latitud är lika med 60 nautiska mil. En minut latitud är lika med en nautisk mil eftersom varje latitud kan delas in i 60 minuter. Latitudgrader är alltid 60 nautiska mil från varandra. Avståndet mellan longitudgrader är cirka 60 nautiska mil vid ekvatorn. Graderna är uppdelade i 60 minuters distans.