Konvertera m3 till liter


Volym (i kubikmeter - m3):
Volym (i liter - L):

Kalkylatorn låter dig omvandla kubikmeter till liter.

Utför den omvända beräkningen: konvertera liter till kubikmeter

1 m3 (kubikmeter) = 1000 L (liter)

Exempel

Vi ska omvandla en volym V på 5 m3 till liter.
Volym V = 5 m3
1 m3 = 1000 L
V = 5 m3 = 5 x 1 000 = 5 000 L

Liter

Liter/kubikmeter

1 liter är lika med 0,001 kubikmeter. För att omvandla liter till kubikmeter, multiplicera litervärdet med 0,001 eller dividera med 1000.
1 kubikmeter är lika med 1000 liter. För att omvandla kubikmeter till liter, multiplicera kubikmetervärdet med 1000.
En liter är en volymenhet lika med en kubikdecimeter (dm3). 1 liter är lika med 1 000 milliliter.

En kubikmeter är en enhet som representerar kubens volym med längd, bredd och höjd lika med 1 meter. Det är en volymenhet i International System of Units (SI). En kubikmeter är ett volymmått som motsvarar en låda med sidolängder på en meter. Det är lika med 1 000 liter.
En kubikmeter var en volymenhet definierad som en kub som mäter en meter per sida.

Kubikmeter och kubikdecimeter

1 kubikmeter = 1 000 kubikdecimeter
1 m3 = 1 000 dm3
Det finns 1 000 kubikdecimeter (dm3) i 1 kubikmeter (m3).

Volym

SI-enheten (International System of Units) för volym är kubikmetern (m3) som är volymen som upptas av en kub som mäter 1 meter på varje sida. En gallon är en enhet i USA med en vätskekapacitet motsvarande cirka 3,785 liter. Ett enkelt sätt att räkna från liter till gallon är att en quart är lite mindre än en liter och 4 liter är lite mer än 1 gallon. I USA är gallon en måttenhet som används till exempel för vätskor som vatten, mjölk och bensin.