Arean av en kvadrat

Area A = a x a = a2

En sida av kvadraten = a
AB = BC = CD = DA

Exempel

ABCD är en kvadrat med sidan a = 5 cm
Area A av kvadraten ABCD = a x a = 5 x 5 = 25 cm²

Beräkna arean av en kvadrat

Sidan a
Kvadratets area

Definition av en kvadrat

En kvadrat är en plan figur med fyra lika sidor och fyra räta (90°) vinklar.
En kvadrat är en fyrhörning som har 4 lika långa sidor och 4 räta vinklar.
En kvadrat är en fyrsidig figur vars sidor alla är lika långa och vars vinklar är alla räta vinklar som mäter 90 grader.

Arean av en kvadrat är lika med produkten av längden på en sida.
Arean av en kvadrat är lika med sidan gånger sidan. Eftersom varje sida av en kvadrat är densamma kan den helt enkelt vara längden på en sida i kvadrat.

Egenskaper för en kvadrat

En kvadrat har sina diagonaler av samma längd, som skär i mitten och är vinkelräta.
En kvadrat har sina motsatta sidor två och två parallella.
Diagonalerna på en kvadrat halverar varandra vid 90°.
Längden på en kvadrats diagonaler är lika.
Summan av alla inre vinklar i en kvadrat är 360°.
Alla fyra sidor av kvadraten är lika med varandra.
De motsatta sidorna av en kvadrat är parallella med varandra.

En kvadrat är en rektangel med fyra lika sidor.
Alla kvadrater är parallellogram, rektanglar och rombi. Men inte alla parallellogram, rektanglar och romber är kvadrater.
En kvadrat har 4 sidor och 4 hörn. Pluralis av vertex är "vertices". Vertex betyder ett hörn eller en punkt där linjer möts. "Vertex" är en synonym för en nod i en graf. En vertex i en graf är ett av de objekt som är sammankopplade.

För att gå vidare

En kvadrat är en fyrhörning, eftersom den har 4 sidor och 4 vinklar.
En kvadrat är en rektangel. Den har faktiskt 4 räta vinklar.
En kvadrat är en romb. Den har faktiskt sina 4 lika sidor.
Eftersom sidorna på en kvadrat är parallella är en kvadrat ett parallellogram.

Perfekt kvadrat

En perfekt kvadrat är ett tal som skapas genom att kvadrera ett heltal. Perfekta kvadrater är tal som erhålls genom att kvadrera ett heltal eller ett heltal. En perfekt kvadrat är ett heltal som är kvadraten av ett annat heltal n, det vill säga n2. Eftersom ett negativt gånger ett negativt är positivt, är en perfekt kvadrat alltid positiv. Perfekta kvadrater är tal som är kvadrater av heltal. Ett negativt heltal gånger ett negativt heltal är lika med ett positivt heltal.

Exempel på perfekta rutor

1 = 1 x 1 = 12
4 = 2 x 2 = 22
9 = 3 x 3 = 32
16 = 4 x 4 = 42
25 = 5 x 5 = 52
36 = ​​6 x 6 = 62
49 = 7 x 7 = 72
64 = 8 x 8 = 82
81 = 9 x 9 = 92
100 = 10 x 10 = 102
121 = 11 x 11 = 112
144 = 12 x 12 = 122
169 = 13 x 13 = 132
196 = 14 x 14 = 142
225 = 15 x 15 = 152
256 = 16 x 16 = 162
289 = 17 x 17 = 172
324 = 18 x 18 = 182
361 = 19 x 19 = 192
400 = 20 x 20 = 202
441 = 21 x 21 = 212
484 = 22 x 22 = 222
529 = 23 x 23 = 232
576 = 24 x 24 = 242
625 = 25 x 25 = 252