Konvertera km/h till knop


Hastighet (i km/h):
Hastighet (i knop):

Med miniräknaren kan du konvertera km/h till knop (eller nautiska mil).

Utför den omvända beräkningen: konvertera knop till km/h

1 km/h = 0.539957 knop (ungefär lika med)
1 knop = 1.852 km/h

Exempel

Vi ska omvandla en hastighet på 50 km/h till knop.
Hastighet = 50 km/h
1 km/h = 0,539957 knop
Hastighet = 50 km/h = 50 x 0,539957 = 27 knop

Km/h till knopsdiagram

Konvertera km/h till knop:

1 km/h = 0,54 knop
10 km/h = 5,4 knop
20 km/h = 10,8 knop
30 km/h = 16,2 knop
40 km/h = 21,6 knop
50 km/h = 27 knop
60 km/h = 32,4 knop
70 km/h = 37,8 knop
80 km/h = 43,2 knop
90 km/h = 48,6 knop
100 km/h = 54 knop

Knuten är måttenheten för båtens hastighet.
Knutar motsvarar hastigheten på flygplan och båtar.
1 knop = 1 sjömil per timme = 6076 fot per timme
1 mph = 1 mile per timme = 5280 fot per timme

För att omvandla en mätning av en kilometer per timme till en knopmätning, multiplicera hastigheten med 0,539957 (ungefär).

För att gå vidare

Knut definieras som en sjömil per timme och används för att mäta hastighet. I flyg- och nautiska världar används ofta knutar i stället för miles per timme (mph) eller kilometer per timme (kph) eftersom de är lättare att navigera med. En knut är en hastighetsenhet som knyter an direkt till det globala koordinatsystemet för latitud och longitud.

En nautisk mil är det avståndsmått som används för sjö- och flygnavigering. Den används för att mäta avståndet som tillryggalagts genom vattnet. Sjömilen är baserad på latitud och longitud.