Konvertera pund till kg


Massa (pund):
Massa (kg):

Med kalkylatorn kan du konvertera pund till kilogram.

Utför den omvända beräkningen: konvertera kilogram till pund

1 pund = 0.453592 kg (ungefär lika med)
1 kg = 2.20462 pund (ungefär lika med)

Exempel

Vi ska omvandla en massa från 50 lbs till kilogram.
Massa = 50 lbs
1 lb = 0,453592 kg
Mass = 50 lbs = 50 x 0,453592 = 22,68 kg
Symbolen för pundet är "lb" eller "lbs" i pluralform. "lb" är förkortningen av det latinska ordet "libra".

Pund till kilogram diagram

Konvertera lbs till kg:

1 lb = 0,45 kg
5 lbs = 2,27 kg
10 lbs = 4,54 kg
20 lbs = 9,07 kg
30 lbs = 13,61 kg
40 lbs = 18,14 kg
50 lbs = 22,68 kg
60 lbs = 27,22 kg
70 lbs = 31,75 kg
80 lbs = 36,29 kg
90 lbs = 40,82 kg
100 lbs = 45,36 kg

För att omvandla pund till kilo, multiplicera med 0,453592 (ungefär) eller dividera med 2,20462 (ungefär).
Pund och kilogram är måttenheter för massa.

Skillnad mellan massa och vikt:

Massan representerar mängden materia i en kropp och den mäts till exempel i kilogram.
Vikt är kraften som denna kropp utövar på marken och den mäts i Newton. Vikt är måttet på mängden kraft som verkar på en massa på grund av accelerationen på grund av gravitationen.
Massan är densamma överallt i universum. Det är vikten som varierar.

Massa

Det metriska systemet för mått använder massenheterna kilogram (kg), gram (g) och ton (t). Massa används för att mäta vikten av ett föremål. Standardenheten för massa är kilogram och i korthet skrivs den som kg.

De sju SI-basenheterna (International System of Units) är sammansatta av kilogram (kg) för massa, meter (m) för längd, sekund (s) för tid, kelvin (K) för temperatur, mol (mol) för mängd ämne , ampere (A) för elektrisk ström och candela (cd) för ljusstyrka.