Arean av ett parallellogram

Area A = b x h

DC = bas = b
h = höjd

Exempel

ABC är ett parallellogram med basen b = 6 cm och höjden h = 3 cm
Area A av ett parallellogram ABCD = b x h = 6 x 3 = 18 cm²

Beräkna arean av ett parallellogram

Bas b
Höjd h
Area A av parallellogrammet

Definition av ett parallellogram

Ett parallellogram är en fyrhörning som har sina motsatta sidor parallella.
Ett parallellogram är en speciell typ av som har lika och parallella motsatta sidor.
Ett parallellogram är en fyrhörning som har två par parallella sidor.

Ett parallellogram är en fyrhörning som har två par parallella sidor.
Ett parallellogram är en fyrsidig, eller fyrsidig form, med två uppsättningar parallella sidor.
Area = Bas x Höjd
Basen är längden på den långa, platta sidan på botten.
Höjden är avståndet från basen rakt upp till dess parallella sida.

Arean av ett parallellogram kan beräknas genom att hitta produkten av dess bas med höjden.

Egenskaper för parallellogrammet

I ett parallellogram är de motsatta sidorna parallella och har samma längd.
I ett parallellogram har diagonalerna samma mittpunkt. Diagonalernas mittpunkt är parallellogrammets symmetricentrum.

I ett parallellogram har de motsatta vinklarna samma mått.
I ett parallellogram är på varandra följande vinklar kompletterande.
Om en fyrhörning har sina motsatta sidor parallella, så är den fyrhörningen ett parallellogram.
Om en fyrhörning har sina diagonaler som har samma mittpunkt, så är denna fyrhörning ett parallellogram.

De motsatta eller motstående sidorna av ett parallellogram är lika långa och de motsatta vinklarna på ett parallellogram är lika stora.
De motsatta sidorna av ett parallellogram är parallella med varandra.
De motsatta sidorna av ett parallellogram är lika långa.
De motsatta vinklarna på ett parallellogram är lika stora.
Diagonaler i ett parallellogram delar varandra.
Intilliggande vinklar på ett parallellogram summerar till 180°.

Vad är ett parallellogram i matematik?

Ett parallellogram är en fyrhörning med motsatta sidor parallella (och så motsatta vinklar lika). Ett parallellogram är en platt form med motsatta sidor parallella och lika långa. Ett parallellogram är i geometri en fyrsidig form som innehåller två sidor som är parallella.